FUDGE-A-LICIOUS

DAIBETIC POTATO CHIPS

DB Milk Choc. Potato Chips 1 lb
$
18.00    
DB Milk Choc. Potato Chips  1/2 lb
$
9.00    
DB White Choc. Potato Chips 1 lb
$
18.00    
DB White Choc. Potato Chips 1/2 lb
$
9.00    

DAIBETIC CHOCOLATE POPCORN

DB Milk Choc. Popcorn 1 lb
$
12.50    
DB Milk Choc. Popcorn 1/2 lb
$
6.50    
DB White Choc. Popcorn 1 lb
$
12.50    
DB White Choc. Popcorn 1/2 lb
$
6.50